Ängelholms Montessoriförskola

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseende

Barnet

Våra mål

Inom vår förskola ska alla barn och vuxna känna att vi har en trygg och lärorik miljö som lockar till aktivitet. Vår förskola ska lägga grunden för ett livslångt lärande, det gör vi genom vårt förhållningssätt gentemot barnen och med hjälp av vårt Montessori materiel. Inom vår förskola ser vi till varje barns möjlighet att utvecklas utefter sin förmåga och barngruppens förmåga att kunna samarbeta. Vår förskola tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla, empati och att deras omtanke om andra utvecklas. Detta sker med hjälp av våra duktiga pedagoger som är goda förebilder för barnen och som dagligen arbetar för att vår förskola ska vara en plats där:

 • Barnen ska känna sig trygga i vår miljö
 • Vår förskola ska vara en rolig och lärorik plats där vi som pedagoger bemöter varje barn på dennes utvecklingsnivå.
 • Vi stärker barnens självförtroende och tillit
 • Man har ett trevligt språk mot varandra
 • Man tar tillvara barnens nyfikenhet att vilja lära
 • Man vågar visa vem man är, jag duger som jag är.
 • Man vågar säga nej/ja
 • Man respekterar varandra oavsett bakgrund
 • Barnen lär sig att lyssna på kompisar/vuxna
 • Man tar ansvar för sina handlingar
 • Man stör inte sina kompisar i lek och lärande
 • Man har ett trevlig bemötande mot kompisar, fröknar och besökare.
 • Man lär sig att vara rädd om sin närmiljö
 • Vi dokumenterar, observerar och utvärderar både det enskilda barnet och gruppen.


- Ängelholms montessoriförening
Nyhemsleden 2
262 57 ÄNGELHOLM
Telefon: 0431-805 17
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

Vi har haft problem med formulären på vår hemsida så har ni inte fått återkoppling från oss
hör av er via E-post till amf@angelholmsmontessori.se eller ring 0431-805 17© 2011-2024 Ängelholms Montessoriförening. Alla rättigheter förbehålles.xhtml 1.0plucera webbyrå