Ängelholms Montessoriförskola

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseede

Förskoleåldrarna 1-6 år

För att skapa en så bra start i förskolan som möjligt för barnet, måste vi tänka ur barnets perspektiv!

Maria Montessori ansåg att barnets sex första år är den viktigaste perioden i en människas liv.

Det lilla barnet, som inte har vår tidsuppfattning, har stort behov av återkommande rutiner, vilket är grunden för dess trygghet hos oss i förskolan.

Här läggs grunden i att klara sig själv i sin närmiljö – och att lära känna den.

Barn förändras snabbt och den största förändringen sker de första åren.

Förskoleåldern 1-3 år.

Små barn har livsviktiga basbehov, såsom mat, kärlek, vila, arbete/lek, skydd samt samspel/kommunikation, som vi vuxna måste tillgodose för att det ska få möjlighet att i sin egen takt utveckla sin unika karaktär.

Den vardagliga omsorgen, närheten och inte minst den emotionella kontakten är viktig för att det lilla barnet skall finna trygghet. Den fysiska närheten och omvårdnaden har stor betydelse i småbarnsgrupperna. Det är här i dessa dagliga sammanhang som barnets trygghet och självkänsla skapas.

Enligt Renilde Montessori (M. Montessoris yngsta barnbarn), finns det tre glädjeämnen för barn:
att lära, att arbeta, att kommunicera.

1-2 åringen är ofta en liten glad person, nyfiken på det mesta. De vet väldigt lite om tid, om samband eller orsak och verkan.

Barnet har en ofantlig kapacitet och föds med inre drivkrafter och olika förmågor. För att utveckla dessa måste barnet få möjlighet att prova på och öva, ”repetition är inlärningens moder.”

Vid 2-3 årsålder har mycket hänt. Under den här tiden sker också en kroppslig rörelseutveckling.

Vid ca 2 år brukar språkutvecklingen ha sin början. Barnet förstår ofta många ord, men man måste i handling visa vad som gäller, inte enbart med ord.

Barnet har kommit in i ”självständighetsåldern”.

Humöret svänger, konflikter uppstår, barnet prövar sin vilja! ”Kan själv!” är ett vanligt förekommande ord. Barnet behöver tid på sig för att det skall utvecklas och mogna. Samtidigt med allt det här behöver barnet få vara liten och behövande emellanåt.

Vid 3-årsålder brukar det övergå i en lugnare period.

Förskoleåldern 3-6 år

3-4åringen är inne i en harmonisk ålder. Barnen lär sig genom aktivitet, är nyfiken och rolig.

Det går inte att föreläsa och förmana. Barnet måste själv få göra sina erfarenheter efter egen förmåga. De har ofta en bra självkänsla och tilltro till sig själv.

Runt 4 år sker en intensiv utvecklingsperiod, som kan bli jobbig för barnet. Barnet har svårt att vara stilla, kompisar blir allt viktigare, förstår och kan mer, blir därför ofta ängslig. Mörkerrädsla och mardrömmar är vanligt.

Små motgångar (tycker vi) kan göra barnet ursinnig och att avleda är inte lika lätt som tidigare. Ena stunden stor och stark, nästa liten och mammig/pappig – motsatsernas tid.

5-åringen är i balans med sig själv. Samarbetsvillig, ansvarstagande, tjänstvillig och resonabel, omtänksam och kärleksfull mot andra, kompisar är viktiga.

Fysiskt säkrare, Grov och finmotoriken förfinas ännu mer.

6-åringens liv är stormigare. Barnet har en oro i kroppen, det växer och blir lång och gänglig, känslorna åker upp och ner.

Barn mellan 3-6 vill och kan. Genom att arbeta/leka i vår förberedda Montessorimiljö så kan de finna arbetsglädje och på ett lustfyllt sätt upptäcka och förvärva kunskap.

Detta främjar barnets inre drivkrafter.

Barnet känner sig trygga i vår Montessorimiljö för varje sak har sin plats och allt är i en speciell ordning. Läraren observerar barnet för att kunna vägleda barnet i dess utveckling. Det skall finnas en koppling mellan det som barnet redan känner till och det nya som barnet vill lära sig.

Det är viktigt att barnet får tid att repetera och göra samma sak om och om igen, tills det känns färdigt. Här ger vi barnet tid och avbryter inte- då lär de sig det allra bäst – vad det än är!

Vi måste alla hitta grunderna för barnets välbefinnande, vi måste lära oss att ”Se barnet.”- Ängelholms montessoriförening
Nyhemsleden 2
262 57 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-805 17
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

© 2011-2021 Ängelholms Montessoriförening. Alla rättigheter förbehålles.xhtml 1.0plucera webbyrå