Ängelholms Montessoriförskola

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseede

Vår pedagogik

Maria Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn. Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogiskt snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuellt stimulans.

  • Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande.
  • Hon frågade sig då, om inte hennes ideer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn.
  • Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
  • Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.
  • Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning och målet för uppfostran.
  • Och en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.


- Ängelholms montessoriförening
Nyhemsleden 2
262 57 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-805 17
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

© 2011-2021 Ängelholms Montessoriförening. Alla rättigheter förbehålles.xhtml 1.0plucera webbyrå