Ängelholms Montessoriförskola

Vår ambition är att vår förskola ska vara en plats där varje individ ska växa positivt i alla avseede

Styrelse

Styrelsen sammanträder ungefär 10 gånger per år och tar beslut i övergripande, strategiska frågor. Styrelsen utses av årsstämman och varje styrelseledamot ges ett ansvarsområde.

Styrelsemedlemmar

Jennie Nordenström, Ordförande
E-post: angelholmsmontessoriforskola@gmail.com

Marlene Qvist, Ledamot
E-post:

Anna Eklöf, Ledamot
E-post: annaakesson.890@gmail.com

Kristina Knejp Christensson, Ledamot
E-post:

Katharina Larsson, Ledamot
E-post:

Maria Thelin, Ledamot
E-post:

Emil Schoug, Ledamot
E-post: emil.schoug@gmail.com

Ann-Sofi Åkesson, Verksamhetschef
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

Johan Hammarlund, Suppleant
E-post:
hammarlund86@gmail.com

Mimmi Risell, Suppleant
E-post: mimmi.risell@gmail.com

Josefine Lindskog, Föreningsvald revisor
E-post: lindskog.josefine@gmail.com

Eva Hörström, Extern revisor
E-post: eva.horstrom@arevra.nu

Hanna Ryttberg, Revisorsuppleant
E-post: hanna.ryttberg@bdo.se

Rim Al-Berkawy, Valberedning (sammankallande)
E-post: rita.rim@hotmail.com

Jessica Landgren, Valberedning
E-post: blamusslan@angelholmsmontessori.se

Anna Jakobsson, Valberedning
E-post: hummern@angelholmsmontessori.se- Ängelholms montessoriförening
Nyhemsleden 2
262 57 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-805 17
E-post: amf@angelholmsmontessori.se

© 2011-2021 Ängelholms Montessoriförening. Alla rättigheter förbehålles.xhtml 1.0plucera webbyrå